Pozrite si záznam infodňa online


Stiahnite si elektronickú verziu publikácie "Využitie environmentálneho monitoringu v strategickom plánovaní miest a obcí"

Pozvánka na regionálne semináre a konzultačné hodiny pre potreby samospráv: 

Zoznam termínov: Dátum Čas Registračný link
22.3.2021 09:00 Registrujte sa online
22.3.2021 15:00 Registrujte sa online
23.3.2021 09:00 Registrujte sa online
23.3.2021 12:30 Registrujte sa online
24.3.2021 15:00 Registrujte sa online
25.3.2021 08:30 Registrujte sa online
25.3.2021 15:00 Registrujte sa online
26.3.2021 08:30 Registrujte sa online
26.3.2021 13:00 Registrujte sa online
29.3.2021 08:30 Registrujte sa online
29.3.2021 12:30 Registrujte sa online


Po prihlásení na seminár obdržíte spätný email, v ktorom budú pokyny na pripojenie sa na konferenciu. Pripojenie na konferenciu nevyžaduje žiadnu inštaláciu.

PDF Pozvánka na seminár - Strategické plánovanie miest a obcí - využitie enviromentálneho monitoringu pomocou termovíznej fotografie